Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak Organizátor shromažďuje, používá, přenáší a uchovává osobní údaje, které jsou automaticky získávány, když Uživatel/Host používá Webové stránky, nebo které mohou být přímo poskytnuty Organizátorovi, které Organizátor obdrží prostřednictvím Webových stránek.

Návštěvou webových stránek uživatel/hráč potvrzuje, že se seznámil s těmito zásadami, souhlasí s nimi a povoluje organizátorovi shromažďovat, používat a zveřejňovat informace o své osobě v souladu s níže uvedenými účely, způsobem a v mezích stanovených platnými právními předpisy.

Shromažďování a používání osobních údajů hráčů

Vlastníkem a správcem osobních údajů uživatelů webových stránek je https://www.online-casino-czk.com/ (včetně jeho zástupců a zaměstnanců), jakož i jeho partneři a subdodavatelé, pokud je to nutné, aby mohli uživateli/hráči poskytovat celou řadu služeb.

Když uživatel/hráč využívá službu, organizátor zpracovává údaje uživatele/hráče, tj.

 • údaje poskytnuté uživatelem/hráčem při vyplňování registračních formulářů i při používání služeb;
 • pekáčky;
 • IP adresy;
 • parametry a nastavení webového prohlížeče (User-agent);

Organizátor shromažďuje pouze osobní údaje uživatele/hráče (všechny informace, a to: Jméno uživatele/hráče, přihlašovací jméno a heslo, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, datum narození, pohlaví atd.

Účel shromažďování a používání informací

Organizátor shromažďuje informace o uživateli/hráči za účelem.

 • umožnit Organizátorovi vytvořit účet Uživatele/Hráče, aby mohl Uživatel/Hráč plně využívat všechny funkce Služeb dostupných na Webových stránkách;
 • umožnění pořadateli přijímat dotazy a připomínky uživatelů/hráčů prostřednictvím služby podpory pořadatele s možností jejich zodpovězení;
 • dodržovat příslušná pravidla týkající se registrace uživatele/hráče, např. podstoupit ověřovací proceduru, dodržovat pravidla pro využívání služeb nabízených v rámci služby a informovat uživatele/hráče o nadcházejících akcích, nabídkách a propagačních akcích https://www.online-casino-czk.com

Kromě výše uvedených bodů bude služba používat informace o uživateli/hráči, včetně výměny informací se svými partnery a subdodavateli, kteří zpracovávají údaje (včetně případných informací o uživateli/hráči) jménem organizátora, výhradně za účelem

 • vytvořit, provozovat a spravovat uživatelský/herní účet;
 • poskytování jakýchkoli služeb požadovaných od pořadatele a za jakýmkoli účelem souvisejícím s jejich poskytováním;
 • ověřování správnosti informací o uživateli/hráči, včetně poskytování těchto informací třetím stranám (včetně finančních institucí, agentur pro ověřování věku a agentur pro úvěrové zpravodajství) v souvislosti s těmito účely (zpráva o vyhledávání bude uchována a třetí strana může tyto informace použít pro pomoc jiným organizátorům pro účely ověřování);
 • zpracovávat statistické údaje o využívání Služeb Uživatelem/Hráčem a dalšími zákazníky;
 • připravit a poskytnout příslušné individuální marketingové materiály;
 • pravidelné zasílání písemných oznámení majitelům účtů, v nichž jsou informováni o důležitých změnách služby, technických aktualizacích a změnách v souboru pravidel;
 • plnění zákonných požadavků nebo dodržování zákonných postupů nebo opatření na ochranu zájmů sportovních orgánů nebo jiných příslušných orgánů;
 • vyšetřování podezřelých, nezákonných, podvodných nebo jiných nezákonných činností souvisejících se službami;
 • oznámení trestného činu nebo úmyslu spáchat trestný čin, včetně praní špinavých peněz nebo podvodu, a jakýkoli jiný účel, který je nezbytný k tomu, aby Organizátor mohl splnit své smluvní závazky vůči Hráči..

Při návštěvě stránek se zaznamenávají všechna přihlášení do systému. Ostatní informace o provozu uživatele/hráče nejsou zpracovávány ani ukládány.

Pořadatel poznamenává: Organizátor je omezen na shromažďování minimálního množství informací nezbytných výhradně ke splnění žádosti subjektu osobních údajů. Pokud jsou požadovány informace, které nejsou vyžadovány, bude na to uživatel/hráč upozorněn v okamžiku, kdy jsou tyto informace shromažďovány.

PŘI PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SE POUŽÍVAJÍ KOKIE

Soubor cookie je soubor nebo textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou odeslány do webového prohlížeče a uloženy v zařízení uživatele / hráče. Takovým zařízením může být počítač, mobilní telefon nebo jiné zařízení, pomocí kterého uživatel/hráč navštíví webové stránky. Soubory cookie pomáhají měřit efektivitu stránek, zlepšovat a přizpůsobovat obsah, zpříjemňovat uživateli používání stránek.

Soubory cookie používané organizátorem:

 • Soubory cookie relace – existují v zařízení uživatele / hráče pouze po dobu trvání relace, dokud není prohlížeč vypnut nebo zavřen.
 • Persistentní soubory cookie – zůstávají v počítači uživatele / hráče i po zavření prohlížeče nebo vypnutí zařízení. Aktivují se pokaždé, když uživatel/hráč navštíví webové stránky, a mají jedinečný identifikátor. To je nezbytné pro individualizaci funkcí webových stránek, např. pro uložení preferovaného jazyka uživatele/hráče. Pomocí takového identifikátoru organizátor zjistí, že se jedná o stejného uživatele, ale to mu nedává možnost určit, o koho se jedná, a zjistit totožnost uživatele/hráče.
 • Stránky mohou tyto informace sdílet s dalšími stranami, včetně mediálních klientů, inzerentů, agentur a souvisejících obchodních partnerů, za účelem poskytování vysoce kvalitní cílené reklamy.

Bezpečnost nezletilých a dalších osob

Webové stránky nejsou určeny pro uživatele/hráče, kteří jsou nezletilí a kteří v době návštěvy Stránek nedosáhli věku 21 let, nebo jsou závislí na hazardních hrách (gambling addiction) a/nebo jsou v registru osob s omezeným přístupem do heren a/nebo účastí na hazardních hrách.

Organizátor bere bezpečnost osob, které mají ze zákona zakázáno používat Stránky, velmi vážně, a proto se obrací na rodiče a příbuzné, aby svým dětem nebo příbuzným vysvětlili problematiku bezpečnosti na internetu, jejich specifický účel a potřebu využívání některých služeb Stránek.

SPOLUPRÁCE ORGANIZÁTORA S TŘETÍMI STRANAMI NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor nepředává osobní údaje třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách a případů, kdy je takové předání vyžadováno zákonem nebo na žádost subjektu údajů.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (pouze pro informační účely). Jakmile přejdete na jiné webové stránky, tyto zásady se na ně nevztahují. Pořadatel proto doporučuje, abyste si před odesláním osobních údajů přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce.

VYHODNOCENÍ AKTIVIT S OSOBNÍMI ÚDAJI NA STRÁNKÁCH

Informace o činnosti (provozu) na webových stránkách uživatelů/hráčů, které procházejí sítí nebo e-mailem uživatele/hráče, jsou chráněny v souladu se zákonem. To znamená, že organizátor žádným způsobem neporušuje tajemství „činnosti“ uživatele/hráče při využívání služeb webových stránek.

PROTEKCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor uplatňuje obecně uznávané standardy technologické a provozní ochrany informací a osobních údajů před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. Pořadatel však i přes veškerou snahu nemůže zaručit úplnou ochranu proti všem hrozbám, které vzniknou mimo jeho kontrolu.

Organizátor zajistí, aby byly uplatněny všechny příslušné povinnosti týkající se důvěrnosti, jakož i technická a organizační bezpečnostní opatření, která zabrání neoprávněnému nebo nezákonnému zveřejnění nebo zpracování těchto informací a údajů, jejich náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Telefonní hovory s oddělením podpory organizátora jsou nahrávány pouze z bezpečnostních důvodů.

Šíření osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů nebo jím pověřené osoby je povoleno v případech stanovených zákonem a pouze (pokud je to nezbytné) z důvodů bezpečnosti státu, hospodářského blahobytu a lidských práv, jakož i v případech, kdy společnost převádí nebo prodává svůj podnik nebo jeho část, včetně případů insolvence.

Získejte bonus